WPSD [OPGEHEVEN]

Landelijk channel

Tijdlijn WPSD

Profielfoto van Klariena Bouma

Tijdens gesprekken met professionals in de jeugdhulpverlening, het sociaal domein en het onderwijs merk ik vaak dat er onduidelijk is.
Wie heeft welke rol, welke verantwoordelijkheid en welke taken. Wanneer het over kinderen gaat die extra zorg/aandacht nodig hebben, komen deze professionals soms tegenover elkaar te staan, wat zeker niet helpend is voor het kind. Niemand wil dit, maar toch ontstaat deze situatie. Om elkaar beter te begrijpen, te snappen en beter te leren kennen, moeten we elkaars "taal" gaan begrijpen en weten welke route we doorlopen. Welke kaders én welke ruimte er is.

Tijdens de online kennissessies wil ik iedereen kennis laten maken met de verschillende talen, regels & afspraken.

‼️Wat is de bedoeling nou echt, welke taal spreken we, welke route lopen we en hoe kunnen we verbinden in het belang van het kind.

πŸ“ Op vrijdag 31 maart is het onderwerp Passend onderwijs & de Jeugdwet.

πŸ“19 april Zorgvuldig onderzoek vanuit de Jeugdwet;
Het stappenplan van de centrale raad van beroep.

πŸ“24 april Dossiervorming & verslaglegging

πŸ“26 april Richtlijnen Jeugdhulp

πŸ“26 mei Wat is Autisme?

www.klariena.nl

Profielfoto van Annemieke Wolff

Start campagne 'Wijzer met de meldcode'
Tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk voor professionals die werken met de meldcode

Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan? De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren.

Hier kun je je aanmelden: https://www.augeo.nl/nl-nl/wijzer-met-de-meldcode/aanmelden/

Je ontvangt dan tot juni acht keer een mail met daarin steeds een belangrijk meldcode-vraagstuk. Je krijgt tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk. Deze (gratis) campagne richt zich op professionals en aandachtsfunctionarissen in alle sectoren.

Profielfoto van Anja Holwerda

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor integraal werken in het sociale domein. Dit geldt in het bijzonder voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen die met meerdere professionals en organisaties te maken hebben. Maar wat verstaan we eigenlijk onder integraal werken? Bovendien wordt vaak gesteld dat voor het oplossen van complexe sociale problemen een gelaagde aanpak nodig is met aandacht voor niveaus van uitvoering, organisatie en de samenleving. Moet deze gelaagde blik niet deel uitmaken van een integrale aanpak? En wat is dan nodig op deze verschillende niveaus om gezinnen met meervoudige en complexe problemen te helpen?

Hierover gaat het nieuwe gratis online webinar op 15 februari as. om 16 uur met Marcel van Eck , docent en onderzoeker bij de masteropleiding Innovatie voor Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht . Daarnaast is Marcel verbonden aan de Academische Werkplaats Sociaal Werk, Tranzo Tilburg University , waar hij promotieonderzoek verricht naar integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Integraal werken met deze gezinnen vergt een specifieke grondhouding waarbij het opbouwen van een werkrelatie met het gezin , het oog hebben voor alle levensgebieden en het beschikken over voldoende basiskennis een vereiste is. Daarnaast is het kunnen samenwerken essentieel, omdat met meerdere organisaties gezamenlijk opgetrokken moet worden. Ook het gelaagd kunnen kijken en acteren is van belang. Vanuit organisaties moet aan de juiste voorwaarden worden voldaan om integraal werken te faciliteren. Ook het beleid vanuit de samenleving hangt hiermee in sterke mate samen.

In dit webinar kijken we vanuit een gelaagd perspectief en inzichten uit praktijk en wetenschappelijk onderzoek naar de problematiek rond deze gezinnen. Wat betekent het om integraal te werken ? Wat vinden gezinnen zelf belangrijk? Welke aspecten spelen een rol bij de professional en wat heeft hij/zij nodig om integraal te kunnen werken? Welke factoren spelen mee en wat is er nodig vanuit de organisaties en vanuit de samenleving?

Voor meer informatie en om je aan te melden: https://awtjf.nl/bijeenkomsten/webinar-integraal-werken-bij-gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen/

Profielfoto van Madri Abdelaziz

Heb jij als hulpverlener te maken met onduidelijke cliëntsituaties?

Vaak is de informatie over de situatie onvolledig of tegenstrijdig. De viervensters® van VanMontfoort helpt bij het ordenen van informatie, om een situatie in de hulpverlening of de zorg in kaart te brengen.

Ook kun je het model gebruiken om op een gestructureerde manier over een casus te rapporteren, of om deze te bespreken met collega’s en samenwerkingspartners. Tot slot kun je het viervensters-model inzetten bij besluitvorming. Bijvoorbeeld om te beslissen of je wel of geen specialistische hulp inschakelt.

Op 21 februari geeft VanMontfoort een 30 minuten toolsessie. Je krijgt dan een inkijkje in de tool ‘De viervensters®' situatie gezin: analysemodel’.

Wanneer: dinsdag 21 februari 2023, van 12.00 - 12.30 uur
Voor wie: wijkteammedewerkers
Waar: online, via Teams
Hoe laat: 12.00 - 12.30 uur

Ben je erbij? Meld je aan via https://fd8.formdesk.com/nji/WWMJ_De_Viervensters of https://associatiewijkteams.1sociaaldomein.nl/videosessies/videosessie/2392

De 30 minuten Toolsessie is een initiatief van Wijkteams werken met jeugd:
https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/

Profielfoto van Madri Abdelaziz

Lunchsessie over eenzaamheid

‘De manier waarop je met een ander in gesprek gaat over zijn of haar eenzaamheid is cruciaal’

Hoe pak je het aan? Welke aspecten laat je aan de orde komen?

Movisie heeft een tool ontwikkeld die handvatten biedt om eenzaamheid bespreekbaar te maken.
In een 30 minuten lunchsessie laten ze de tool graag aan je zien, en krijg je de gelegenheid om er gericht vragen over te stellen.

Voor wie: wijkteammedewerkers
Wanneer: donderdag 2 februari 2023
Waar: online, via Teams
Aanmelding: je kunt je aanmelden via https://fd8.formdesk.com/nji/WWMJ_Eenzaamheid of https://associatiewijkteams.1sociaaldomein.nl/videosessies/videosessie/2359/

De sessie is een initiatief van Wijkteams werken met jeugd:
https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/